Verksamhet

Vi verkar för jämställdhet i samhället
vilande på en feministisk grund.

Vi vill tydliggöra maktförhållandet mellan könen.

Vi arbetar förebyggande genom information och studiebesök på bland annat skolor och andra arbetsplatser med inriktning på ungdomar för att skapa attitydförändringar.

Vi erbjuder ett skyddat och aktivt boende för
hjälpsökande kvinnor och deras barn.

Vi verkar för att stärka kvinnors självkänsla och självförtroende.

Vi skapar förutsättningar för att ge de hjälpsökande kvinnornas barn hjälp och stöd.

Vi ger tillgång till en trygg och tillåtande miljö som
skapar förutsättningar för bearbetning och
självständigt ansvarstagande.

Vi har väl utvecklade kontakter med bland annat myndigheter.


Föreningen styrs av en styrelse bestående av :

* Therése Fraenkel, ordförande

* Lena Demircan, ledamot

* Lena Brinkhed, ledamot

 

Kallelse till årsmöte

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale kommer att hålla årsmöte måndagen den 10 februari 2020 klockan 17.30. Vi återkommer med plats när vi vet hur många som kommer.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 februari 2020.

Vill Du nominera någon till styrelsen, till revisor, till revisorersättare eller till valberedningen går det bra att kontakta sammankallade i valberedningen, Maria Winkler på telefon 076-314 38 11 eller via e-post mia_w73@hotmail.com

Om Du vill komma på årsmötet ber vi att Du anmäler Dig senast den 7 februari 2020.

Årsmöteshandlingarna kommer att tillhandahållas på årsmötet. För det fall Du önskar erhålla verksamhetsberättelsen innan dess ber vi att Du kontaktar oss.

Väl mött!

Med vänlig hälsning

Styrelsen för kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale