Verksamhet

Vi verkar för jämställdhet i samhället
vilande på en feministisk grund.

Vi vill tydliggöra maktförhållandet mellan könen.

Vi arbetar förebyggande genom information och studiebesök på bland annat skolor och andra arbetsplatser, med inriktning på ungdomar för att skapa attitydförändringar.

Vi erbjuder ett skyddat och aktivt boende för
hjälpsökande kvinnor och deras barn.

Vi verkar för att stärka kvinnors självkänsla och självförtroende.

Vi skapar förutsättningar för att ge de
hjälpsökande kvinnornas barn hjälp och stöd.

Vi ger tillgång till en trygg och tillåtande miljö som
skapar förutsättningar för bearbetning och
självständigt ansvarstagande.

Vi har väl utvecklade kontakter med bland annat myndigheter.


Föreningen styrs av en styrelse bestående av :

* Therése Fraenkel, ordförande

* Lena Demircan, ledamot

* Lena Brinkhed, ledamot