Verksamhet

Vi verkar för jämställdhet i samhället vilande på en feministisk grund.

Vi vill tydliggöra maktförhållandet mellan könen.

Vi arbetar förebyggande genom information och studiebesök på bland annat skolor och andra arbetsplatser med inriktning på ungdomar för att skapa attitydförändringar.

Vi erbjuder ett skyddat och aktivt boende för hjälpsökande kvinnor och deras barn.

Vi verkar för att stärka kvinnors självkänsla och självförtroende.

Vi skapar förutsättningar för att ge de hjälpsökande kvinnornas barn hjälp och stöd.

Vi ger tillgång till en trygg och tillåtande miljö som skapar förutsättningar för bearbetning och självständigt ansvarstagande.

Vi har väl utvecklade kontakter med bland annat myndigheter.


Föreningen styrs av en styrelse bestående av :

* Lena Demircan, ordförande

* Iris Malkoc Wilenchitz, ledamot

* Johanna Pettersson, ledamot

 

 

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale