Välkommen till Kvinnojouren Vändpunkten

Vändpunkten erbjuder:

* Ett skyddat och aktivt boende för
hjälpsökande kvinnor och deras barn.

* Stödsamtal via telefon eller bokade besök.

Du når oss via nedanstående kontaktuppgifter.

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale
Box 327
442 10 Kungälv
Telefon: 0303-249 250

E-mail: kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se