Välkommen till Kvinnojouren Vändpunkten

Vändpunkten erbjuder:

* Ett skyddat och aktivt boende för hjälpsökande kvinnor och deras barn.

* Stödsamtal via telefon eller bokade besök.

 

Du når oss via nedanstående kontaktuppgifter.

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale
Box 327
442 10 Kungälv
Telefon: 0303-24 92 50
Mobil: 0707-75 94 22
E-mail: kvinnojourenvandpunkten@hotmail.com

Plusgiro: 989441-1

SWISH 123-498 51 72